Privacybeleid

Deze kennisdossiers zijn tot stand gekomen binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, waarin samenwerken Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens de betrokken organisaties beheert Movisie deze website. Privacystatement Movisie: https://www.movisie.nl/privacystatement